Ölvingstorps Bystuga
Uppdaterad:
2017-12-30
kl 11:13
Kalender

Fiber i Ölvingstorp

Vi hoppas att orderbekräftelser kommer inom den närmaste månaden. Det är högst troligt att bredband i byn blir aktuellt under 2018 enligt den information som vi har för tillfället.